Filcom Tehnologija Okolisa d.o.o.

Ulica Petra Hektorovica 2
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 643 1911
Fax: +385 1 643 1910
E-Mail: office@filcom.hr

vas Purafil partner u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Download Folder
Download

Download Filcom catalog

KEMIJSKA FILTRATACIJA (PDF) | FILTRACIJA_ZRAKA (PDF)